Satunnainenkin kalastaja tietää, että viehe valitaan aina tavoitellun kalan mukaan. Pyydyksen muodon, koon ja värin valintaan puolestaan vaikuttavat se, mitä saaliskaloja pyydystettävällä eväkkäällä on vesistössä tarjolla ja miten sameassa tai lämpimässä vedessä tämä uiskentelee. Oikein valittu viehekään ei silti riitä, vaan se on osattava uittaa oikeaan aikaan juuri sinne, missä tavoiteltu kala viihtyy.

Yritysviestinnässä on viime vuosina korostettu tone of voicen eli äänensävyn tai puhetavan merkitystä. Ajatuksena on, että yrityksen arvoista ja kulttuurista kumpuavalla äänensävyllä voidaan erottautua kilpailijoista ja rakentaa tunnesidettä brändin ja kohdeyleisön välille. Tone of voice -ohjeistuksen mukainen yhtenäinen puhetapa ja -tyyli kanavasta ja kirjoittajasta riippumatta voi myös lisätä yrityksen tunnistettavuutta.

Pohditut valinnat ja suunniteltu tekeminen ovat viestinnässä aina ehdottoman myönteinen asia. Mutta riittääkö yhtenäisen tyylin hiominen tavoittamaan yrityksen tavoitteille tärkeitä kohderyhmiä? Onko näin toteutetussa viestinnässä riittävästi tarttumapintaa ja taivuttelevuutta, kun tavoitellaan esimerkiksi myynnin kasvattamista, sopivien työntekijöiden rekrytointia tai tärkeiden sidosryhmien sitouttamista?

Kalastuspakistakin on hyvä löytyä monenlaisia vieheitä eri tarkoituksiin, varsinkin jos pyydetään useissa eri vesistöissä.

 

Katse kohti yleisöä

Viestinnän kohdentaminen parantaa selkeästi mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa kohderyhmien huomiosta. Kohdentamisen perusedellytys on, että katse käännetään yrityksestä itsestään kohti kuuntelijoita: yleisö otetaan mahdollisimman hyvin huomioon sekä viestintää suunniteltaessa että toteutettaessa.

Kohdentamisen puolesta puhuvat monet seikat. Nykyään eri kanavista on mahdollista tavoittaa lähes kenet tahansa, mutta samalla kilpailu ihmisten huomiosta on koventunut, yksilöllisyys lisääntynyt ja keskittymiskyky laskenut. Valituilla sanoilla ja fraaseilla on puolestaan ratkaiseva vaikutus siihen, miten sisällöt erilaisten hakujen kautta verkossa löytyvät. Kohdentamista tapahtuu joka tapauksessa aina, kun tehdään valintoja käytettyjen kanavien, argumenttien, kielen, kuvien tai julkaisuaikojen suhteen – tärkeää olisi, että nämä valinnat olisivat harkittuja ja suunniteltuja.

Viestinnän kohdentaminen edellyttää yleisön piirteiden tuntemista. Kun tunnetaan lukijan, kuuntelijan tai katsojan tausta, kiinnostuksen kohteet ja odotukset, osataan käyttää oikeita suostuttelun keinoja oikeissa kanavissa. Kohderyhmien piirteiden tuntemisen lisäksi erityisen tärkeää on pyrkiä ymmärtämään, millaisia tavoitteita heillä on spesifeissä tilanteissa ja millaisiin ongelmiin he kulloinkin etsivät ratkaisua.

 

Työkaluja kohdentamiseen

Jos kalastajalla on käytössään vesikarttoja ja kaikuluotaimia, löytyy viestinnän kohdentamiseenkin onneksi työkaluja. Esimerkiksi kohderyhmiä edustavat kuvitteelliset persoonat mahdollistavat kohdennetun sisällön suunnittelun ja tuottamisen. Tällaisia kuuntelijapersoonia voidaan muodostaa monin keinoin, esimerkiksi haastattelemalla kohderyhmää hyvin edustavia henkilöitä, hyödyntämällä tutkittua tietoa ja dataa, tai ohjatussa workshopissa ideoimalla ja hiljaista tietoa kirjaamalla.

Segmentointi kannattaa, sillä se helpottaa viestinnän suunnittelun lisäksi käytännön tekemistä. Sisältöjen aiheet, argumentit ja tyylit valitaan paitsi brändin äänensävyn myös kulloisenkin kohdeyleisön mukaan. Kohderyhmien huolellinen määrittely mahdollistaa myös erilaisten verkon kohdentamistyökalujen täysimittaisen hyödyntämisen. Viestinnän onnistumista on tällöin myös mahdollista mitata ja toimintaa voidaan kehittää edelleen.

Kun kohdentaminen on hallussa, ei tarvitse huolestua, jos heti ei nappaa, sillä käytössä on kokonainen viestinnän viehepakki ja tiedossa vaihtoehtoisiakin ottipaikkoja.

 

Kaipaatko vinkkejä viestinnän kohdentamiseen? Me Tuluksessa voimme auttaa määrittelemään tavoittelemasi kohderyhmät ja hyödyntämään kuuntelijapersoonia yrityksesi viestinnässä. Ota yhteyttä tämän blogin kirjoittajaan Janneen, hän kertoo mielellään lisää!

Janne Suokas
p. +358 44 751 0211
etunimi.sukunimi@tulus.fi

TARVETTA LISÄKIPINÄLLE?
Tilaa uutiskirjeemme!
Tarjoamme säännöllisesti inspiraatiota ja
oivalluksia viestinnän voimasta.
 Tilaa
close-link
Share This