Journalismin päivässä Helsingin Lasipalatsissa 12.10. pohdittiin median murrosta ja tulevaisuuden haasteita. Poimimme päivän keskustelunaiheista nämä sisältöihin ja viestintään vaikuttavat ilmiöt:

Käyttäjälähtöisyys. Sisällön kulutus on muuttunut. Käyttäjäkokemus ja lukijasuhde ovat sisällöntarjoajan tärkeimmät valtit. Siksi tapoja tarjota sisältöä ja sisällön muotoja pitää miettiä uudelleen. Mitä sinun asiakkaasi haluavat tietää yrityksestänne? Ovatko nykyiset kanavat ja tavat tarjota tietoa käyttäjän toiveiden mukaisia?

Sisällön luotettavuus. Medialukutaidon merkitys kasvaa sisällön luotettavuuden arvioinnissa. Kun käyttäjä voi rajata uutisvirroista epämiellyttävät aiheet tai kuluttaa vain algoritmien ehdottamia sisältöjä, maailmankuva saattaa vääristyä ja kutistua. Brändien merkitys kasvaa edelleen, koska käyttäjät arvioivat sisällön luotettavuuden brändien perusteella.

Rakentava journalismi. Pitääkö hyvän uutisen olla aina huono uutinen? Tanskalaisen Constructive Instituten perustaja ja toimitusjohtaja Ulrik Haagerup antoi ajateltavaa siitä, miten uutiset vaikuttavat lukijoiden käsitykseen totuudesta ja miten aiheita voitaisiin esittää mediassa rakentavammin. Hänen mukaansa nykyinen journalismi on kallistunut negatiiviseksi. Sen sijaan, että kritisoidaan sitä mikä on pielessä, voitaisiin tutkia, mitä asian korjaamiseksi aiotaan tehdä tai mitä voitaisiin tehdä?

Teknologian trendit. Algoritmit, tekoäly, koneoppiminen, botit, datakeskeisyys ja vielä kerran käyttäjälähtöisyys. Nämä jo monelle tutut termit vaikuttavat sisältöihin ja muokkaavat tapoja tehdä sisältöjä.

Kasvavassa tietotulvassa sisällön laadun merkitys kasvaa. Kun kilpaillaan kuluttajien ajasta, sisällön pitää viedä mukanaan heti ensi vilkaisusta lähtien. Millä mallilla yrityksesi sisällöt ovat?